3DVDOGIS mixed with other technology

Download Brochure

Download Brochure.

 

คุณสามารถจัดการผังเมืองหลายๆที่ในเวลาเดียวกันในขณะที่คุณอยู่นั่งทำงาน ได้หลากหลายรูปแบบเช่นปลูกต้นไม้ วางเสาไฟ และสามารถเข้าไปดูสถานที่อื่นๆได้ สามารถวัดขนาดจากระบบได้จริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น วัดขนาดแผ่นป้ายเพื่อหาภาษี วัดความสูงเสาไฟ สามารถค้นหาได้จากภาพหรือข้อความ สามารถจัดการแผนที่ได้โดยระบบสามารถหมุนดูภาพได้อย่างอิสระทั้ง 360องศาทำให้สามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ได้โดยไม่มีปัญหา

 

    

 

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th