ระบบบริหารเมืองอัจฉริยะ (eSCMS)

ระบบบริหารพลังงานที่ใช้พลังงานจาก แสงอาทิตย์ และพลังงานอื่นๆ เช่น พลังงานลม พลังงานความร้อน และแบตเตอรี่ ควบคุมการการจ่ายไฟทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ หมุนเวียนใช้ภายในบ้าน

การออกแบบระบบพลังงานให้ยั่งยืนนั้น การออกแบบรูปร่างรูปทรงของตัวบ้านก็มีผล แต่ไม่ว่าตัวบ้านจะมีหน้าตาอย่างไร หรือบ้านที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไป ก็สามารถใช้ระบบบริหารพลังงานได้ กล่าวคือ นอกจากรับไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ยังสามาถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองได้ดวยโดยใช้ระบบ บริหารควบคุมพลังงานทดแทน โดยมีคอมพิวเตอร์ควบคุม อินเวอร์สเตอร์ และ คอนเวอร์สเตอร์ ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ สามารถใช้ภายในบ้านได้ รวมถึง กักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในรูปแบบของ แบตเตอรี่

สเปค:
 • Web based system information service
 • TCP / IP module
 • Load monitoring
 • Fault alarm
 • Source profiler
 • External mass storage
 • Real time power monitoring
 • Programmable Power Source priority
 • Expendable power source
 • Power stability control
 • Low harmonic

Download Brochure

Download Brochure.

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th