เลเซอร์สแกนเนอร์

 

เลเซอร์สแกนเนอร์

 

เลเซอร์สแกนเนอร์ทำการวัดค่าอย่างไร? 

     เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์จะแสดงข้อมูลเป็น "ช่วง" ข้อมูล (ระยะทางห่างจากเครื่องสแกนเนอร์ไปยังวัตถุ) รวมทั้งการวัด "การคืนค่าของพลังงาน" หรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น "ความหนาแน่ของพลังงาน" เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์ จึงให้โมเดล 3 มิติ ที่มีรายละเอียดและสี ที่มีความถูกต้องแม่นยำของสภาพแวดล้อมที่ถูกสแกน สแกนเนอร์เลเซอร์สามารถจับภาพที่ความละเอียดสูงถึง 800 ล้านแต่ละพิกเซลของจุดพิกเซลแบบ 3 มิติ จะมีค่าพิกัด X, Y และ Z และค่าสี สแกนเนอร์เลเซอร์ส่งคลื่นพลังงานที่ค่อนข้างต่ำในช่วงคลื่นความถี่อินฟราเรด ทำให้มีความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของมนุษย์และชีวภาพ

ลักษณะที่ควรใช้เลเซอร์สแกนเนอร์

 

คุณสมบัติของเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์

 

2 SCANNERS

 

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th