ระบบกล้อง Smart Thermal Vision

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision เป็นกล้องที่มีการพัฒนาศักยภาพในการทางานสูงสุดโดยการนาเทคโนโลยีการจับภาพรวมกับการจับภาพความร้อนและนามาประมวลผลโดยโปรแกรมที่มีการเขียนขึ้นเป็นการเฉพาะจนสามารถตรวจสอบวัตถุในพิสัยที่ไกลสามารถทาการเฝ้าระวังป้องกันในแนวรั้วต่างๆได้ในระยะไกลเหมาะสาหรับการทารั้วในการเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือเส้นทางต่างๆใช้กล้องเพียง8ตัวสามารถทารั้วเสมือนป้องกันโรงงานขนาดพื้นที่มากกว่า4ตารางกิโลเมตร

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision

สามารถสร้างกำแพงเสมือนได้จากรัศมีการมองเห็นของกล้อง และเซนเซอร์ ใช้กล้องเพียง 8 ตัว สามารถสร้างกำแพงเสมือนให้พื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร สามารถใช้ได้กับพื้นที่ของทางภาครัฐ และเอกชน เช่น
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โกดัง
- โรงแรม
- โรงเรียน
- โรงพยาบาล

คุณลักษณะระบบ

  • ได้ภาพThermal vision ที่มีความคมชัดสูงและให้รายละเอียดของวัตถุได้อย่างครบถ้วน
  • สามารถนาไปใช้ในส่วนของการตรวจสอบวัตถุในพิสัยได้ระยะไกลมากกว่า10 km.
  • สามารถเห็นรายละเอียดและพฤติกรรมของคนได้เมื่อระยะมากว่า2 km.
  • มีระบบปรับความคมชัด(โฟกัส) แบบอัตโนมัติเมื่อมีการซูมหรือเปลี่ยนจุดในการเฝ้าระวัง

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

ความสามารถในการมองในเวลากลางคืนขัดเจนในระยะไกล พิสัยการมองระยะไกลสามารถซูมเพื่อดูพฤติกรรมได้

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th