รถถ่ายทำแผนที่วีดีโอ 360 องศา (eMMS)

 

         ระบบ E2GIS เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลจาก  Ladybug3 แปลงเป็นวีดิโอภูมิศาสตร์แบบ 3Dแล้วประมวลผลเข้าสู่ระบบกราฟฟิก เพื่อเติมเต็มรายละเอียด คุณลักษณะและสร้างแผนที่ที่ถูกต้องให้ความแม่นยำสูงในสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งระบบนี้ยังเหมาะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้กับหลากหลายหน่วยงาน เช่น- โยธาธิการและเทศบาลเมือง- กรมทางหลวง- กระทรวงคมนาคม,- กองทัพอากาศ- หน่วยงานกลาโหม- ที่อยู่อาศัย,- หน่วยงานที่เกี่ยวกับที่ดินและการทำแผนที่ ฯลฯ

 


Download Brochure.

รถถ่ายทำแผนที่วีดีโอ 360 องศา

 

ข้อดีและประโยนช์ใช้สอย:

      - วิดีโอมีความละเอียดสูง
      - มีความแม่นยำและให้ความถูกต้องสูง
      - มองได้รอบทิศทาง 360 องศา
      - สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังระบบ ESRI ได้ (ผ่านทางไฟล์รูปหรือไฟล์ ASCII หรือรูปแบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์)
      - ระบบ e2GIS สามารถวัดขนาดอื่น ๆ ได้มากมายตามแต่จะนำไปประยุต์ (เช่นความกว้างของถนนความสูงของขอบสัญญาณความสูงและความกว้างโพสต์, เส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้และอื่น ๆ ที่ยื่นออกมาบนท้องถนน)
      - วิเคราะห์แล้วประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ (เช่น เส้นการเดินรถโดยสาร เครื่องหมายถนนสายใหม่ ป้ายใหม่ที่ติดบริเวณทางเท้า)
      - เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงจากระบบที่หน้าจอวิดีโอ
      - เอาท์พุทข้อมูลสามารถจัดรูปแบบสำหรับป้อนข้อมูลไปยังระบบอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
      - สามารถสำรวจดูได้จากทุกทิศทาง
      - ดูแผนที่ได้หลายมุมมอง (เหมาะสำหรับที่ๆไม่อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี เช่น ความสูงต้นไม้ ความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น, ป้ายถนน

การได้มาของข้อมูล:

      ระบบ e2GIS ประกอบด้วยกล้อง 360 องศา (6 เลนส์ ) นอกจากนี้ยังมี verticality / inclinometer เซ็นเซอร์จีพีเอสและเซ็นเซอร์อื่น ๆ ที่ให้ความละเอียดสูงสุดของกล้องคือ 5400 X 2700 และเรามีความละเอียดที่ดีที่สุดของ 2800 X 1400

 

ข้อมูลจากรถถ่ายทำแผนที่วีดีโอ 360 องศา

 

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th