ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และจักยานยนต์แบบทำงานได้นะจุดตรวจ

 

สามารถอ่านทะเบียน Display และเปิดปิด ประตู ไม้กั้นในตัว ย้านที่ เคลื่อนที่ไป จุดต่างๆ ได้ รองรับ การทำงานผ่าน Cloud จะเปิดปิด ตาม ทะเบียนที่ได้รับ อนุญาติ ซึ่ง รองรับการทำงาน eKYC , Security and Smart Parking Management ได้

ตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอ

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th