โปรแกรมโยงความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงแผนภาพ (eVisual Link)

 

        ระบบเว็บแอพลิเคชั่นแสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของวัตถุ e-vlink ให้ประสบการณ์ใหม่กับการรายงานข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจง่ายด้วยแผนภาพพร้อมทั้งข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อขยายผลทางธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นมีใช้งานจริงแล้วทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ภาพหน้าจอโปรแกรม (หน้าจอหลัก)
 
ภาพหน้าจอโปรแกรม (หน้าจอหลัก)

 

ภาพหน้าจอโปรแกรม (หน้าจอแสดงแผนภาพ)
 
ภาพหน้าจอโปรแกรม (หน้าจอแสดงแผนภาพ)

 

คุณสมบัติของระบบ

        • สามารถบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบของกลุ่มผู้ใช้ได้

        • สามารถดูประวัติการเข้าใช้งานระบบได้

        • สามารถบริหารจัดการผู้เข้าใช้งานระบบได้

        • สามารถตั้งค่ากลุ่มวัตถุได้

        • สามารถตั้งค่าวัตถุได้โดยแต่ละวัตถุสามารถเชื่อต่อไปยังฐานข้อมูลภายนอกเพื่อดึงข้อมูลความสัมพันธ์ของวัตถุแต่ละอัน

        • สามารถกำหนดคุณสมบัติของวัตถุแต่ละอันได้อย่างอิสระ

        • สามารถผูกคุณสมบัติของความสัมพันธ์ของวัตถุต้นทางกับปลายทางได้

        • สามารถนำเข้าข้อมูลภายนอกได้เช่นข้อมูลประวัติการโทรศัพท์

        • สามารถตั้งค่า sms gateway ได้วิเคราะห์ประเภทของยานพาหนะ

        • สามารถค้นหาวัตถุต่างๆเองได้

        • สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กันเป็นแผนภาพได้โดยจะจัดเรียงตำแหน่งของวัตถุแบบอัตโนมัติ

        • สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุเป็นแผนภาพได้โดยการค้นหาจากคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ

        • สามารถอัพโหลดภาพแทนวัตถุนั้นๆได้

        • สามารถปรับขนาดเส้นความสัมพันธ์ สี และข้อความได้

        • สามารถวาดเส้นวงกลม สีเหลี่ยมลงบนแผนภาพเพิ่มติมและกำหนดขนาดของเส้นและสีได้

        • สามารถแสดงผลเชื่อต่อกับกูเกิ้ลแผนและส่งข้อมูลผ่าน sms ได้

        • สามารถบันทึกแผนภาพการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของวัตถุนั้นๆได้

 

ตั้งค่าวัตถุ     กำหนดคุณสมบัติของวัตถุเอง
       
ตั้งค่าวัตถุ     กำหนดคุณสมบัติของวัตถุเอง

 

ลักษณะการใช้งาน

        ระบบ e-vlink สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ เช่นการนำไปใช้ระบบสืบสวนสอบสวนคดี สามารถดึงข้อมูลมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เครือญาติ เครือข่าย แก๊งค์ค้ายาเสพติด หมายเลขโทรศัพท์ หนังสือเดินทางเข้า-ออก คดีความ ของกลาง ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล นาย ก. ระบบ e-vlink จะทำการค้นหาข้อมูล นาย ก. ว่ามีบ้านอยู่ที่ไหน เครือญาติ ชื่ออะไร เครือญาติของเครือญาติติดต่อกับใคร เครือญาติของเครือญาติอยู่แก๊งไหน บ้านเลขที่อะไร นาย ก มีหมายเลขโทรศัพท์อะไร รถทะเบียนอะไร เลขบัญชีธนาคารอะไร หนังสือเดินทางอะไร ติดคดีอะไรมาบ้าง โดยนำมาแสดงเป็นแผนภาพเครื่อข่ายข้อมูลของ นาย ก พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนาย ก ทั้งหมด ทั้งนี้ระบบ e-vlink ยังรองรับระบบแผนที่ google map ระบบ sms สามารถส่งตรงหน้าคนร้ายมายังมือถือได้ หรืออาจจะนำระบบ e-vlink ไปประยุกต์ใช้กับองค์การเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของพนักงานกับเอกสาร แผนก บัญชีธนาคาร รถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ เครือญาติ เครือข่าย ความสัมพันธ์ของพนักงานกับการเบิก – คืนอุปกรณ์ ความสัมพันธ์ของพนักงานกับการสั่งซื้อของ ประวัติการเบิกยืมรถเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าและกำหนดค่าได้เองในระบ e-vlink ว่าต้องการจะผูกความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไร เพื่อแสดงเป็นแผนภาพและคลิกดูรายละเอียดต่างๆได้ หากคุณยังนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหน ลองจิตนาการแผนภาพโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างตารางการจัดแข่งขันฟุตบอลดู แต่ในระบบ e-vlink ของเรานั้นสามารถทำได้ดีกว่าแผนภาพทั่วๆไปเหล่านั้นมาก

 

การใช้งานด้านสืบสวนคดี     การใช้งานด้านธุรกิจ
       
ภาพการใช้งานด้านสืบสวนคดี     ภาพการใช้งานด้านธุรกิจ

 

ลักษณะการติดตั้ง

        1. เครื่องให้บริการเซอร์เวอร์

        2. PHP 5 ขึ้นไป

        3. ฐานข้อมูล MySql 5 ขึ้นไป

        4. เว็บเบราเซอร์ firefox สำหรับรันระบบ

        5. ฐานข้อมูลภายนอกที่ต้องการนำมาเชื่อต่อกับระบบ

        6. Username + Password SMS Gateway สำหรับเชื่อต่อเข้ากับระบบข้อความโทรศัพท์มือถือ

 

การใช้งานจริง

การใช้งานด้านสืบสวนคดี

 

        ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตั้งระบบงาน e-vlink อย่างต่อเนื่องมาถึง 7 ปี เป็นการการันตีคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขายของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ผู้ใช้บริการระบบ e-vlink

กลุ่มหน่วยงานราชการ

       - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)

 

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th